:: ΔΗΜΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥΣ ::

 

 

 

 

 

 

                                                                                          
 
   

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 

 


ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
: 5750 ΑΚΑΝΘΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 42291, 6532 Λάρνακα
Τηλ.: 24623566   FAX: 24815008
Λευκωσία: Τηλ. Δημάρχου: 99785964, FAX:22330181
E-mail: akathou@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: www.akanthou.org.cy