:: ΔΗΜΟΣ ΑΚΑΝΘΟΥΣ ::

 

 

                                                                                                                  
 
   

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
 

  

 
   
ΕΛΕΝΗ ΜΥΛΩΝΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
   
ΦΩΤΙΟΥ (ΣΑΒΒΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
   
Δημοτικοί Σύμβουλοι  
ΙΛΙΑΔΑ ΠΑΣΑΤΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΗ  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΙΜΙΝΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ  
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ  
ΚΑΡΤΑΝΑ ΣΑΒΒΑΣ  
ΕΛΕΝΗ ΕΓΚΩΜΙΤΗ  
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΥΔΙΟΥ